Śledź nas na Facebooku

Autorzy

Regulamin sklepu

Spis treści:

Rozdział 1: Paragrafy wspólne 
Rozdział 2: Zakupy
Rozdział 3: Polityka Prywatności


Rozdział 1: Paragrafy wspólne

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Księgarnia Internetowa Storybox.pl (zwana dalej Serwisem Storybox.pl) jest prowadzona przez firmę: Audiobook.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Okulickiego 7/9 , NIP5862203838.

1.2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej przez Audiobook.pl Sp. z o.o.  z Zamawiającym dokonującym zakupu Produktu.

1.3. Przez Produkt rozumie się audiobooki w wersji płyt audio.

1.4. Wypełniając dowolny formularz w Serwisie Storybox.pl, Zamawiający oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Zamawiający odpowiada za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika, otrzymanych linków oraz innych podawanych w Serwisie oraz uzyskanych w wyniku działania z Serwisem danych. Serwis Storybox.pl nie odpowiada za udostępnienie przez Zamawiającego tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

2. DANE OSOBOWE

2.1. Administratorem danych osobowych jest Audiobook.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Okulickiego 7/9

2.2. Audiobook.pl Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Zamawiającego w następujących celach:

wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwane „RODO”).

obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Audiobook.pl Sp. z o.o   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m. in. historii zamówień Zamawiającego, komunikacji z Audiobook.pl Sp. z o.o oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń.

w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Audiobook.pl Sp. z o.o.  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju.

marketingowych i promocyjnych. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Audiobook.pl Sp. z o.o.  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się tylko po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną. Podczas akcji promocyjnych i reklamowych dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

2.3. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

2.4.W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Audiobook.pl Sp. z o.o., podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Zamawiającego, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi, kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni.

2.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane Zamawiającego będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

2.6. Uprawnienia Zamawiającego

- Zamawiającemu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane Zamawiającego przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Serwisem Storybox.pl.

3. PŁATNOŚCI

3.1. Serwis Storybox.pl oferuje Zamawiającym następujące formy płatności:


PRZEDPŁATA:

- szybkim przelewem za pośrednictwem kanałów udostępnionych przez PayU

- przelew na konto bankowe wskazane w trakcie realizacji zamówienia. Przy wyborze tej opcji koniecznie prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres zamowienia@audiobook.pl (co przyśpiesza weryfikację płatności).

3.2. Wszystkie ceny na stronach Serwisu Storybox.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.3. Ceną wiążącą jest cena podana przy Produkcie w chwili składania zamówienia przez Zamawiającego.

3.4. Serwis Storybox.pl  w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Serwisu oraz do zmiany kosztów przesyłki - co uwarunkowane być może sezonowymi promocjami, wyprzedażami lub zmianą kosztów usług świadczonych przez dostawców. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Produktów w zamówieniach, które zostały złożone przed datą wejścia w życie tych zmian.

4. UŻYTKOWNICY ZAGRANICZNI

4.1. Serwis nie realizuje wysyłek zagranicznych.

5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

5.1. Zamawiający składa zamówienie (obejmujące jeden lub więcej Produktów) i dokonuje płatności. Dostawa płyt następuje za pomocą wybranego operatora przesyłek (poczta, paczkomat InPost lub kurier).

 

Rozdział 2: Zakupy

1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.1. Każde złożone w Serwisie zamówienie potwierdzane jest listem e-mail przesłanym do Zamawiającego na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
1.2. Zamawiający jest informowany mailowo o etapie realizacji swojego zamówienia. 
1.3. Zamówienia złożone drogą telefoniczną nie są potwierdzane mailowo, chyba że, na prośbę Zamawiającego po podaniu odpowiednich danych.

1.4. Zamawiający może zmienić lub anulować zamówienie do momentu wysłania przesyłki. 
1.5. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. 
1.6. Jeśli z jakichś powodów niemożliwe jest dostarczenie zamówionego produktu w ustalonym terminie, Serwis Storybox.pl poinformuje o tym Zamawiającego i zaproponuje nowy termin dostarczenia produktu lub dokona zwrotu zapłaconych lub nadpłaconych pieniędzy - wedle życzenia Zamawiającego oraz pod warunkiem dostępności towaru. 

1.7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon. W przypadku firm niezbędne jest podanie numeru NIP. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu przez Serwis. 

1.8. Informacje o przebiegu realizacji zamówienia można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta pod numer telefonu:
22 750-11-10 (w godzinach 8-17 w dni robocze) lub mailowo wysyłając zapytanie na adres  zamowienia@audiobook.pl

2. CZAS DOSTAWY

2.1. Czas dostawy zamówienia to: Czas realizacji + czas dostarczenia przesyłki.
2.2. Czas realizacji to czas potrzebny na skompletowanie i przygotowanie przesyłki przez sklep.
2.3. Czas dostarczenia przesyłki to czas potrzebny na doręczenie paczki przez operatora przesyłek (Poczta Polska lub Firma kurierska) i wynosi od 24 godzin do kilku dni roboczych.

2.4. Czas dostarczenia przesyłki deklarowany w umowie między sklepem a Pocztą Polską wynosi jeden lub dwa dni robocze (przesyłka priorytetowa). Czas przesyłki Firmą kurierską wynosi jeden dzień roboczy.

2.5. Czas realizacji wydłuża się o czas potrzebny na uzyskanie przez sklep informacji o wpływie pieniędzy na konto bankowe. 
2.6. Zamówienia złożone w Serwisie do godziny 12.00 są wysyłane w tym samym dniu pod warunkiem dostępność Produktu. Natomiast w przypadku zamówień złożonych po godzinie 12.00, wysyłka zamówienia jest
realizowana w następny dzień roboczy.

2.7. Wszystkie przesyłki wysyłane są przez sklep jako przesyłki priorytetowe lub przesyłki kurierskie na wyraźne życzenie Zamawiającego.

3. KOSZTY WYSYŁKI

3.1 PRZESYŁKI KRAJOWE

3.1.1 Do ostatecznej kwoty zamawianych produktów doliczane są zryczałtowane koszty dostarczenia przesyłki zależne od wybranej formy płatności oraz wartości zamówienia:

Kurier – 9,95 zł
Pocztex – 10,95 zł
Poczta Polska – przesyłka polecona – 8,95 zł
Kurier – za pobraniem – 12,95 zł
Pocztex – za pobraniem – 13,95 zł
Poczta Polska – za pobraniem – 13,95 zł

4. UMOWA SPRZEDAŻY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

4.1. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Serwis potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Zamawiającego.

4.2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 „O prawach konsumenta" Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia Produktu. Zwrot może zostać dokonany jedynie pod warunkiem, że zakupiony towar nie był używany, kopiowany lub nie został w żaden sposób zniszczony. Po usunięciu przez Zamawiającego oryginalnego opakowania (np. celofanu), traci on prawo do odstąpienia od umowy. Podstawą do uznania zwrotu jest dokument sprzedaży: faktura VAT lub paragon fiskalny.

4.3. Oświadczenie (formularz można pobrać tutaj) o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą elektroniczną na adres zamowienia@audiobook.pl lub drogą pocztową na adres: Audiobook.pl Sp. z o.o.  ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. 

4.4. Serwis Storybox.pl zobowiązuje się do rozliczenia się z Zamawiającym w przypadku otrzymania oświadczenia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, przelewem na wskazane konto bankowe , w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu towaru na adres Audiobook.pl
 Sp. z o.o.  ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.

4.5. Zamawiającym, którzy odstępują od umowy zawieranej na odległość zostanie zwrócona całość poniesionych kosztów zakupu (koszt zakupionych produktów oraz koszt przesyłki produktów do zamawiającego w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Serwisie Storybox.pl).

4.6. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający w całości ponosi koszty zwrotu Produktu do firmy Audiobook.pl Sp. z o.o.  .

4.7. Zwroty należy nadawać na adres: Audiobook.pl Sp. z o.o.  , ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno.

4.8. Zwroty odesłane po upływie 14 dni od dnia dostarczenia produktu, nie będą uznawane.

4.9. Serwis Storybox.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

5. REKLAMACJE

5.1 W przypadku, gdy zakupiony towar okaże się uszkodzony lub posiada wadę fabryczną Zamawiający może odesłać zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży: fakturą VAT lub paragonem fiskalnym oraz opisem szkody. W takim przypadku Serwis Storybox.pl zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu na wolny od wad, Zamawiający - wedle swego wyboru - może domagać się obniżenia uiszczonej ceny lub odstąpić od umowy. Koszty odesłania wadliwego towaru będą zwracane przez Serwis po przyjęciu reklamacji.

5.2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

5.3. Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i propozycje prosimy kierować na adres mailowy: zamowienia@audiobook.pl, w tytule e-mail wpisując: Reklamacja zamówienie numer … (z podaniem pozycji i dokładnym opisem zgłaszanej reklamacji).

5. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

5.1. Wszelkie Produkty oferowane przez Serwis, tak udostępniane nieodpłatnie jak i będące przedmiotem sprzedaży, objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.2. Produkty będące w ofercie Serwisu Storybox.pl wymagają oprogramowania odtwarzającego format Audio MP3.

5.3. Część Produktów jest trwale oznakowana jako własność Zamawiającego, który dokonał zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela Produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Zamawiający nabywający produkt lub produkty w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego produktu tego oznaczenia.

5.4. Zamawiający ma prawo korzystać z Produktu na własny użytek wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.5. Zamawiający nie jest uprawniony do:

  •          rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktu, ani w całości ani we fragmentach,
  •          ingerowania w jego zawartość,
  •          publikacji, dystrybucji, powielania,
  •          usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń,
  •          oddawania w najem Produktu,
  •          jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu.


5.6. Zamawiający zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Serwis Storybox.pl może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Zamawiającego), z tytułu łamania praw do danej kopii produktu.

5.7. Zawartość Serwisu (np. teksty, grafiki, próbki mp3) dostępne na stronach Storybox.pl stanowi własność Heraclon International Sp. z o.o. i jest chroniona przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Korzystając z Serwisu Storybox.pl, użytkownik Serwisu zobowiązuje się do nie wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do nie korzystania bez zgody uprawnionych stron z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.

 

Rozdział 3: Polityka Prywatności


1. Administratorem danych osobowych jest Audiobook.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Okulickiego 7/9 właściciel Serwisu Storybox.pl. 

2. Podczas wizyty Użytkownika w
Serwisie Storybox.pl, automatycznie zbierane są dane dotyczące jego wizyty, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. 

3. Aby móc założyć konto w
Serwisie Storybox.pl niezbędne jest podanie danych takich jak: imię, nazwisko, e-mail, hasło. Użytkownik może podać dane teleadresowe, jednakże nie jest to konieczne. W każdej chwili, zgodnie z Regulaminem Serwisu Storybox.pl, Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia konta i danych osobowych z nim powiązanych. 

4. Serwis Storybox.pl nie gromadzi i nie zapisuje danych dotyczących kart płatniczych i numerów kont bankowych, których Użytkownik używa podczas dokonywania zakupu (PayU i przelewy bankowe). 


5.
Serwis Storybox.pl może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z ciasteczek poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce, jednak może to utrudnić lub uniemożliwić skorzystania ze strony.